פתיחת פנייה

סוגי קבצים מותרים: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .zip, .csr, .pdf, .gz, .tgz, .wav, .eml, .html, .htm, .csv, .mp3, .txt, .log

ביטול